קמפיין IRA

הפקה וניהול קמפיין לקוחות לתחום ה IRA

ניהול הקמפיין כלל הפקת חומרים דיגיטל ו BTL